Zapraszamy do projektu Stacja Praca

Celem projektu „Stacja Praca” jest wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym szczególnie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wykorzystanie potencjału podmiotu reintegracyjnego jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej …