Oferta pracy dla Coacha

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy …

Oferta pracy dla Psychologa

Szanowni Państwo w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy …

Oferta pracy dla Trenera Pracy

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava  projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy …

Zapraszamy do projektu Stacja Praca

Celem projektu „Stacja Praca” jest wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym szczególnie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wykorzystanie potencjału podmiotu reintegracyjnego jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej …