Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Jednym z celów zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Często podjęcie zatrudnienia w ZAZ-ie jest jedyną szansą na wyjście z domu oraz próbą podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne, które trafiają do zakładu przeważnie nie posiadają nawyków związanych z obowiązkami pracowniczymi. Ich adaptacja do nowej rzeczywistości wymaga czasu oraz mozolnej pracy trenerów pracy, pedagogów, psychologów czy też fizjoterapeutów. Specjalistyczna kadra koncentruje się na wytworzeniu u osób niepełnosprawnych nawyku systematycznej pracy i nauczeniu odpowiedzialności za jej wykonanie. Równocześnie pracują oni nad umiejętnością pracy w zespole z podziałem na określone zadania. Obecnie kolejni pracownicy zakładu są gotowi do podjęcia pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy.

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa opiera się na 2 etapach:

 1. Wykorzystanie własnych zasobów: talent, umiejętności, potencjał,
 2. Gotowość do doskonalenia (gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności). Jej warunkiem jest znajomość wspomnianych już własnych zasobów, jak również świadomość obszarów, w których jeszcze dana osoba wymaga pracy.

Nawiązane współprace z potencjalnymi pracodawcami, którzy na obecnym etapie będą zlecać wykonywanie określonych prac, takich jak haftowanie, konfekcjonowanie czy szycie prostych elementów. Dokonywane jest rozeznanie w jakim zakresie pracownicy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić już posiadane.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej mają na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Często osoby niepełnosprawne nie posiadają podstawowej wiedzy o wartości pieniądza, mają trudności z czytaniem i pisaniem, nie orientują się w środowisku, w którym żyją. W tym celu przeprowadzane są treningi, które mają za zadanie usamodzielnienie tych osób poprzez: ćwiczenie czytania i pisania, trening samodzielnego pokonywania trasy od i do miejsca pracy, trening rozpoznawania nominałów pieniężnych i posługiwanie się nimi, wypełnianie obowiązków domowych, przygotowywanie posiłków, utrzymywanie higieny, wypracowanie świadomości konieczności płacenia rachunków czy też trening ekonomiczny.

Program rehabilitacji społecznej składa się z działań w zakresie:

I. Umiejętności osobistych- interpersonalnych, czyli znajomość samego siebie

 • Mocne i słabe strony
 • Moje wartości
 • Komunikacja
 • Radzenie sobie z sytuacjami stresującymi
 • Asertywność
 • Kreatywne rozwiązywanie sytuacji trudnych

II. Kompetencji osobistych

 • SAMOŚWIADOMOŚĆ to wiedza o tym, co odczuwamy w danej chwili, oraz wykorzystanie tych uczuć dla kierowania naszym procesem decyzyjnym; realistyczna ocena naszych zdolności i dobrze uzasadniona wiara w swoje możliwości.
 • Świadomość emocjonalna – to rozpoznanie własnych emocji i skutków
 • Poprawna samoocena – czyli bezstronne wyczucie naszych osobistych zalet i ograniczeń, jasny obraz tego, co musimy poprawić oraz umiejętność uczenia się na doświadczeniach; poprawna samoocena to poznanie własnego bogactwa wewnętrznego, zdolności i ograniczeń
 • Wiara w siebie – czyli odwaga, która bierze się z niezłomnego przekonania o naszych zdolnościach, umiejętnościach, wartościach i celach; wiara w siebie to silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i umiejętności
 • SAMOREGULACJA to panowanie nad emocjami, aby zamiast utrudniać nam wykonanie bieżącego zadania, ułatwiały (przystosowanie plus innowacja) to; sumienność i umiejętność odłożenia nagrody na później, po to, by zająć się osiągnięciem wyznaczonego celu; szybkie dochodzenie do siebie po kłopotach emocjonalnych
 • Samokontrola – czyli skuteczne radzenie sobie z gwałtownymi emocjami i impulsami
 • Uczciwość i sumienność – uczciwe postępowanie i przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania
 • Przystosowalność i innowacyjność, czyli elastyczność przy dostosowaniu się do zmian i podejmowania wyzwań
 • MOTYWACJA, motywacja poprzez nastawienie (myślenie i czucie) oraz motywacja poprzez zachętę (występuje wtedy, gdy dana osoba lub zespół czerpią korzyści z określonego działania)
 • Dążenie do osiągnięć – staranie się o lepsze wyniki
 • Zaangażowanie czyli przyjęcie celów i wizji grupy lub organizacji za swoje
 • Indywidualne motywatory

Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna oraz rekreacyjna

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład YAVA w ramach swojej działalności zapewnia również rehabilitację zdrowotną dla pracowników niepełnosprawnych. Osoby rozpoczynające pracę w naszym zakładzie, często wykazywały brak kondycji ujawniający się szybką utratą sił podczas rehabilitacji, problemy z nadwagą lub niedowagą, przykurcze w głównych mięśniach odpowiedzialnych za prawidłową pozycję stojącą, problemy koordynacyjne, problemy manualne. Dlatego między innymi pracownicy zakładu uczestniczą w codziennych zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez fizjoterapeutę. Dla każdego pracownika stworzony jest indywidualny program ćwiczeń, którego głównym celem jest uzyskanie lepszej kondycji fizycznej, lepszej wydolności krążeniowo-oddechowej oraz polepszenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Sala do rehabilitacji wyposażona jest w bieżnie, rowerek, rotor. Korzystamy również z siłowni zewnętrznej. W czasie pracy zakładu jest obecna pielęgniarka, w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej.

Ponadto Zakład zapewnia pracownikom specjalistyczną opiekę medyczną poprzez finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności.

Integracja

Istotna też jest integracja z otoczeniem. Organizowane były spotkania z mieszkańcami, pracownicy uczestniczyli w pikniku osiedlowym, w 2 imprezach integracyjnych oraz w imprezie sportowej. ZAZ był również współorganizatorem Śląskiego Konwentu Regionalnego. Pracownicy ZAZ uczestniczyli w imprezie plenerowej Frytka OFF oraz wystawie prezentującej dorobek osób z zaburzeniami psychicznymi. Swoje wyroby prezentowali również 2 –krotnie na kiermaszach świątecznych organizowanych przez Śląski Urząd Marszałkowski.

nazwa branżyprodukty i usługi
Dział usług szwalniczych Szwalnia ZAZ „YAVA” wykonuje zlecenia z zakresu szycia: fartuchy, obrusy (inne do gastronomii zgodnie z zamówieniem: zapaski, serwety, koszulki na sztućce), teczki filcowe (z logo), nadruki na koszulkach, hafty, maseczki ochronne, torby ekologiczne, artykuły świąteczne, okolicznościowe, dekoracyjne, woreczki eko na zakupy, pokrowce itp. 
Dział produkcji pomocy edukacyjnychProdukcja: puzzle, gry edukacyjne, eduboksy (wycięte przez ploter z różnych materiałów: sklejka, towrzywo,filc)
Dział sprzedażowo-reklamowySklep internetowy: faktoriaz.pl Gadżety reklamowe: breloki, zawieszki, długopisy z logotypem, teczki, koszulki, torby worki z nadrukiem. Inne zgodnie z wymaganiami klienta.
Dział porządkowyW ramach działu pracownicy wykonują zadania w zakresie: sprzatanie, koszenie trawy, malowanie, drobne prace konserwatorskie i gospodarcze.
Dział konfekcji i rękodziełaSkładanie klamerek do bielizny, składanie toreb dekoracyjnych, zdobienie, pakowanie pumeksów, linek do bielizny, pakowanie zabawek itp.. Zgodnie z oczekiwaniami klientów.