Fundusze Unii Europejskiej

Celem projektu „Stacja praca” jest wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym szczególnie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wykorzystanie potencjału podmiotu reintegracyjnego jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA”.

Projekt będzie realizowany jednocześnie w formie 2 modułów:

  1. moduł I: Poczekalnia praca, skierowany jest do osób dotychczas nie aktywnych zawodowo, którzy poprzez udział w projekcie, zostaną objęci wsparciem psychologicznym doradczym, wezmą udział w warsztatach aktywizacyjnych, aby jak najlepiej przygotować te osoby do podjęcia zatrudnienia w ZAZ lub na otwartym rynku pracy.
  2. moduł II skierowany jest do osób już zatrudnionych w ZAZ, ale objętych nowa ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W ramach tego modułu osoby skorzystają z wizyt studyjnych,wsparcia trenerów/mentorów, laboratorium.

Zadania w projekcie

  1. Zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejącym ZAZ oraz objęcie tych osób aktywną integracją w ramach modułu: poczekalnia Praca.
  2. Wsparcie ON dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. w ramach modułu: Przystanek Praca.
  3. Wzmocnienie osób z najbliższego otoczenia OZP poprzez ujednolicenie oraz upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu.
  4. Nawiązanie współpracy z pracodawcami poprzez pozyskiwanie ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin projektu

  • Termin rozpoczęcia projektu 2018-02-01
  • Termin zakończenia projektu 2019-07-31

Formularz rejestracyjny

Dane kontaktowe

adres biura projektu

Al. Pokoju 13A (wejście od ul. Bolesława Leśmiana)

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Rekrutacja

Al. Pokoju 13A