O nas

Zakłady Aktywności Zawodowej są najmłodszym elementem systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zostały powołane na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 roku.

Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” w Częstochowie został uruchomiony z dniem 01.12.2016 r. przez Stowarzyszenie „YAVA”. Kierownikiem prowadzącym działalność zakładu jest Pani Joanna Tekiela.

ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Teledysk z udziałem członków Środowiskowego Domu Samopomocy

Aktualności

Życzenia świąteczne

Świąt prawdziwie świątecznych,ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,jaśniejących pierwszą gwiazdką.Niech z nut świątecznych zapachówpowstanie najpiękniejsza kolędai czarem swej melodii spełni Wasze marzenia. Świąt pełnych zdrowia, szczęścia i radości życzą pracownicy …